Als Bikers For Christ M/M © willen we het Evangelie van Jezus Christus uitdragen.


Onze primaire taak is om dienend te zijn en uit te gaan naar de motorclubs en alle andere binnen de motorwereld.


Om zo het Licht van Jezus te laten schijnen en het contact met

(christelijke) motorrijders onderling te bevorderen.


Door persoonlijk evangelisatiewerk en het bezoeken van

motorclubs en motorevenementen willen we daar praktisch

mee bezig  zijn.